Duyurular
13 Nisan 2016 06:28

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) , T.C. Ekonomi Bakanlığına bağlı, bölgesel ve sektörel bazda

faaliyet gösteren 60 İhracatçı Birliğini, 26 ihracatçı sektörü ve 60.000 ihracatçıyı ulusal ve uluslararası 

düzeyde temsil eden Kamu Niteliğinde Meslek Örgütü olup, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) de 

bu çatı altında yer almaktadır. TİM ve OAİB’nin misyonu, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ihracatçılar 

ve karar vericiler arasında koordinasyonu sağlamak, vizyonu ise değişimi gerçekleştirmek, geleceği 

tasarlamak, İhracatın ve ihracatçının sorunlarının çözüm merkezi olmak, İhracatçıları yurt içinde ve yurt 

dışında temsil etmek, İhracatın geliştirilmesi yönünde politikalar oluşturmaktır. 

Bu vizyon ve misyon çerçevesinde, inovasyonun önemini anlatmak ve inovatif çalışmaları 

desteklemek amacıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri çerçevesinde 2014 yılında 

İnovasyon Haftası ilk kez Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu defa 4-5 Mayıs 2016 tarihleri arasında

Congresium Ankara’da düzenlenecek 2. Ankara İnovasyon haftasında, Fransa Partner Ülke olarak 

seçilmiş olup, Dünya’da ve Türkiye'de fark yaratan uluslararası profesyoneller, sanayiciler, 

akademisyenler ve üniversite öğrencileri bir araya getirilerek; inovasyon odaklı konferans, panel, B2S, 

workshop, sergi ve atölye çalışmaları ile dünya çapında etkinlikler gerçekleştirilecektir. Katılım ücretsiz 

olup, https://www.turkiyeinovasyonhaftasi.com/tr/default.html adresinden kayıt olunması gerekmektedir.