Bilimsel Hazırlık Programı

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ANABİLİM DALI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans veya Doktora programına kayıt yaptıran öğrencilerden daha önceki mezuniyet dalı/mezuniyet dallarından biri  Endüstri Ürünleri Tasarımı olmayan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları dönemde başlayacak şekilde Bilimsel Hazırlık Programı (Anabilim Dalı tarafından belirlenen 3 Lisans dersi) almak zorundadır. Aşağıdaki tabloda dönemlere göre verilen Bilimsel Hazırlık Dersleri, önceki mezuniyet dallarına göre listelenmiştir. Anabilim Dalımızda Bilimsel Hazırlık Programı sürecinde öncelik Bilimsel Hazırlık Programı dersleri olmak koşulu ile lisansüstü dersleri de alınabilmekte olup Bilimsel Hazırlık Programı süresi en çok bir takvim yılıdır. Listede yer alan dersler arasından iki dönem arasında yalnızca aynı satırda karşılıklı gelenler birbiri yerine alınabilmektedir. Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI DERS LİSTESİ

Mezuniyet Dalı

Dersin Kodu ve Adı
GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Dersin Kodu ve Adı
BAHAR DÖNEMİ

Kredi

  Mimarlık

  Şehir ve Bölge Planlama

  İç Mimarlık

  Grafik Tasarım

  Görsel İletişim Tasarımı

  ENT 201 – Ürün Tasarımı I

5

  ENT 202 – Ürün Tasarımı II

5

  ENT – 203 Mekanizmalar ve Detay

2

  ENT 242 – Üretim Teknikleri

2

  ENT – 411 Tasarım Pratiği ve Fikri Sınai Haklar

2

  ENT 204 – Ergonomi

3

 

  Ekonomi

  İşletme

  İktisat

  İşletme Mühendisliği

  ENT 201 – Ürün Tasarımı I

5

  ENT 202 – Ürün Tasarımı II

5

  ENT 121 – Tasarım Kültürü I

2

  ENT 104 – Malzeme I

2

  ENT 203 – Mekanizmalar ve Detay

2

  ENT 242 – Üretim Teknikleri

2

 

  Malzeme Müh.

  Malzeme Bilimi Müh.

  Metalurji ve Malzeme Müh.

  Makine Müh.

  Endüstri Müh.

  Endüstriyel Teknoloji Eğtitimi

  ENT 201 – Ürün Tasarımı I

5

  ENT 202 – Ürün Tasarımı II

5

  ENT 121 – Tasarım Kültürü I

2

  ENT 206 – Ürün Analizi

3

  ENT 411 – Tasarım Pratiği ve Fikri Sınai Haklar

2

  ENT 304 – Tasarım ve Proje Yönetimi

3

 

 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

  ENT 201 – Ürün Tasarımı I

5

  ENT 202 – Ürün Tasarımı II

5

  ENT 221 – Tasarım Tarihi

2

  ENT 206 – Ürün Analizi

3

  ENT 311 – Sunum Teknikleri I

2

  ENT 312 – Sunum Teknikleri II

2

 

 

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği - Bilimsel Hazırlık Programı Uygulama Esasları

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen, ancak lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda veya başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlilik programlarına kabul edilen, ancak tezli yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders olmak üzere ilgili başkanlık tarafından önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

(5) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ilgili başkanlığın önerisi ile lisansüstü programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler lisansüstü derslerini tamamlamış sayılmaz.

(8) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bir yılı aşmamak şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlilik programı sürelerine dâhil edilmez. Bir yılı aşması halinde, ilgili programın süresinden kullanılmış sayılır.

(9) Bilimsel hazırlık programını, kayıt olunan programın ders dönemi için belirlenen azami süresi içinde başarıyla tamamlamayan öğrenciye, ilgili başkanlığın teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bilimsel hazırlık dersi/dersleri aldırılır.