Ders Kayıtları Hakkında (ÖNEMLİ) - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Duyurular

2018 -2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren değişen lisans programımız tüm sınıflara uygulanacağından, bir önceki duyuruda belirtilen müfredat değişikliği uygulama esasları çerçevesinde tüm öğrencilerimizin 20-21 EYLÜL tarihlerinde yapacakları ders kayıtlarını akademik danışmanlarının yanına gelerek yapmaları büyük önem arz etmektedir.

Akademik takvimde belirtildiği üzere 24-25 EYLÜL tarihlerinde yapılacak olan danışman onaylarında, bizzat danışmanlarının yanına gelmeyen öğrencilerin (Hazırlık Sınıfı Öğrencileri dahil) hiçbir suretle onayları yapılmayacaktır.

24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak danışman onayları sürecinde, mail veya telefon yoluyla uzaktan onay talepleri kabul edilmeyecektir.

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIĞI