Enstitü Talep Tarihleri (Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine) - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Duyurular

Ders saydırma, üniversite dışından ders alma ve danışman değişikliği taleplerine ait tarihler aşağıda belirtilmiştir.

 

28 OCAK 2019 – 15 ŞUBAT 2019  Ders Saydırma Talepleri (Form-2)
28 OCAK 2019 – 15 ŞUBAT 2019  Üniversite Dışından Ders Alma Talepleri (Dilekçe 1)
07 OCAK 2019 – 15 ŞUBAT 2019  Danışman Değişikliği Talebi (Form-5)

Not: Ders Saydırma Ana Bilim Dalı Başkanlığının onayı ve Ana Bilim Dalının
Lisansüstü Eğitim Komisyonunun görüşü ile, Üniversitemiz dışından ders talepleri ise
öncelikle danışman onayı ve Ana Bilim Dalı Başkanının onayı ile enstitüye iletilmelidir.