EÜT Hakkında

Endüstri ürünleri tasarımı; yaratıcı düşüncenin işlev, biçim, değer ve kimlik kavramlarında bütünleşerek toplum, kullanıcı ve üreticiye yararlı olacak şekilde seri üretime dönüşmesini sağlayan bir çalışma alanıdır. Bu program, öğrencilere meslek yaşamlarında yenilikçi, yararlı, güvenli, estetik açıdan uygun, sosyal ve kültürel değerlere duyarlı ürünleri tasarlayıp geliştirmeleri için gerekli eğitimi verir. Endüstri ürünleri tasarımı, toplumsal değerler sistemini, küresel etkileşmenin sonuçlarını, tüketici beklentilerini ele alır. Diğer taraftan ülke ve dünya ekonomisi ile birlikte oluşan eğilim analizi, tüketim kültürü, rekabet süreçleri gibi araştırmalar sonucu kazanılan bilgiyi tasarım sürecinde kullanır. Bu çerçevede temel ürün tasarımı proje bilgisi ve ürün tasarımı kültürü ile beraber, pazarlama, kurumsal kimlik, markayı temsil eden ürün stratejisinin belirlenmesi gibi konularda tasarımcının genel görüşünün genişletilmesi amaçlanır. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı yeni ürün geliştirme kapsamında ele alınır. Tüketim pazarında, elektronik ve iletişim sektöründen, mobilya, beyaz eşya, takı, ambalaj ve otomotiv sektörüne  kadar, seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının tasarımını içerir. Ürün tasarım ve geliştirme sürecinde temel işlevler; ürün fikir ve detaylarının oluşturulması, oluşturulan özgün düşüncenin görselleştirilerek ürün geliştirme sürecindeki diğer ilgili alanlarla paylaşılması ve sürecin bütününde, ürünün üretim teknolojisi çerçevesinde geliştirilmesinin gerektirdiği ekip çalışmasının koordinasyonu olarak özetlenebilir. Endüstri Ürünleri Tasarımı, ürünlerin işlevsel ve biçimsel olarak tanımlanmasına yönelik endüstriyel bir disiplin ve stratejik bir rekabet unsuru olduğu kadar, aynı zamanda çağımız toplumunun maddi kültürünün gelişimine katkıda bulunan yaratıcı bir meslek olarak tanımlanabilir. Endüstri Ürünleri Tasarımı ürün-insan ilişkisinin görsel, fiziksel ve işlevsel boyutunu kurgulayan ve günümüz teknolojisinin sunduğu olanak ve kısıtlamaların ürün ve/veya sistem bazında yorumlanmasını içeren yaratıcı bir meslektir. Bu tasarım alanı, ürünlerin işlevsel ve biçimsel olarak tanımlanmasına yönelik endüstriyel bir disiplin ve stratejik bir rekabet unsuru olduğu kadar, aynı zamanda çağımız toplumunun maddi kültürünün gelişimine katkıda bulunan bir meslek olarak tanımlanabilir.

Uluslararası standartlarda Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi veren, yürüttüğü araştırmalar ile sürekli bilgi üreten ve bu sayede topluma ve insanlığa hizmet eden,  ulusal beklentilere ve ihtiyaçlara uygun olarak; teknolojik ve bilimsel gelişmeyi hedefleyen, paydaş kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma özelliğine ulaşmaktır.

Uluslararası düzeyde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında öncellikle araştırma-geliştirme, tasarım, üretim ve uygulama çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, değişime ve kendini geliştirmeye açık, endüstri ilişkilerine yatkın, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasını ön plana çıkaran, ekonomik, sosyal, kültürel, endüstriyel ve teknolojik gelişime hakim, mesleki etik bilincine ve sorumluğuna sahip, tasarladıkları yenilikçi ürünlerle toplumumuzun arzulanan yaşam kalitesine ve sosyal sermayesine katkıda bulunan, lider özelliklerine sahip “Endüstri Ürünleri Tasarımcıları” yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimi sağlayan araştırmalarda yer alarak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmek bu sayede uzman kişilerin yetişmesini sağlayarak ülke gereksinimlerine katkıda bulunmaktır.

Programın eğitsel odağı, teknik beceri ile sanatsal yaratıcılığı buluşturmaya yöneliktir. Buna karşın, bölümün eğitim programları, profesyonel standartlar düzeyinde bir tasarım formasyonu vermek amacıyla öğrencilerin tek tek ilgi alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Burada amaç, öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu vermek; sanatsal yaratıcılıkta, hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavramak ve tasarımsal yaratıcılığı, geliştirmektir.