Lisansüstü Başvuru Koşulları

 BAŞVURU KRİTERLERİ

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

LİSANS SONRASI DOKTORA

Endüstri
Ürünleri
Tasarımı

ALES ≥ 60 (SAYISAL)

ALES ≥ 65 (SAYISAL)

Program yoktur.

Yabancı Dil ≥ 45

Yabancı Dil ≥ 55

Lisans Not Ortalaması ≥ 2.5

Lisans Not Ortalaması ≥ 2.5
Yüksek Lisans Not Ort ≥ 3.0

Referans Mektubu: 2 adet

Referans Mektubu: 2 adet

Niyet Mektubu: Var

Niyet Mektubu: Var

 

 

 MEZUNİYET DALLARI

ANABİLİM DALI

BAŞVURU KABUL EDİLEN LİSANS PROGRAMLARI


Endüstri
Ürünleri
Tasarımı

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Ekonomi, İşletme, İktisat, İşletme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği.
(Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunları hariç diğer Bölümlerden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.)