Lisansüstü Başvuru Koşulları - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Lisansüstü Başvuru Koşulları

 BAŞVURU KRİTERLERİ

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

LİSANS SONRASI DOKTORA

Endüstri
Ürünleri
Tasarımı

ALES ≥ 60 (SAYISAL)

ALES ≥ 65 (SAYISAL)

Program yoktur.

Yabancı Dil ≥ 45

Yabancı Dil ≥ 55

Lisans Not Ortalaması ≥ 2.5

Lisans Not Ortalaması ≥ 2.5
Yüksek Lisans Not Ort ≥ 3.0

Referans Mektubu: 2 adet

Referans Mektubu: 2 adet

Niyet Mektubu: Var

Niyet Mektubu: Var

 

 

 MEZUNİYET DALLARI

PROGRAM

BAŞVURU KABUL EDİLEN LİSANS PROGRAMLARI


Yüksek Lisans
 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Biyoteknoloji, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Seramik Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği.
(Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunları hariç diğer bölümlerden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır).

Doktora

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Biyoteknoloji, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Seramik Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi, Bilgisayarlı Grafik ve Animasyon, Biyomalzeme, Biyomedikal Teknolojiler, Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği, Etkileşim için Tasarım, Fikri Mülkiyet Hakları Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi, Tasarım Çalışmaları, Tasarım Kültürü, Tasarım Yönetimi, Tasarım Teknoloji ve Toplum, Akıllı Sistemler Mühendisliği. 
(Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunları hariç diğer bölümlerden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır).