Lisansüstü Programları

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere iki lisansüstü program yürütülmektedir; Tezsiz Yüksek Lisans ve Bütünleşik Doktora programları bulunmamaktadır. Programlara başvuru koşullarına ve kabul edilen mezuniyet dallarına Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü sayfasından ulaşılabilir.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersler

Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans derecesi için; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren 1 zorunlu ders, 1 seminer dersi ve 7 seçmeli ders olmak üzere 9 adet dersin (en az 24 kredi olacak şekilde) alınıp başarı ile geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca programdan mezun olabilmek için ders döneminde alınacak Yüksek Lisans Tez Hazırlık dersi ile beraber, kredisiz olarak alınan Seminer dersinin başarı ile geçilmesi ve Tez Danışmanının atanmasını takip eden dönemlerde Yüksek Lisans Uzmanlık Alan (kredisiz) ve Yüksek Lisans Tez Çalışması (kredisiz) derslerinin de başarılı olarak tamamlanması zorunludur. Daha önceki mezuniyet dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı olmayan öğrenciler ise ders süreçlerinde Bilimsel Hazırlık Programı (Anabilim Dalı tarafından belirlenen 3 Lisans dersi) almak zorundadır. Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu'na ulaşmak için tıklayınız. 

Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

6008300

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği *

3

 

5980043

Yüksek Lisans Seminer

0

8

5900043

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0 1

5920043

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

30

5940043

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan

0

3

Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

5161343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

7.5

5171343

Zanaat ve Endüstriyel Tasarım Pratiği

3

7.5

5181338

Tasarım Eğitiminde Yönlendirilmiş Çalışmalar

3

7.5

5021343

Ergonomik Araştırma Model ve Yöntemleri

3

8

5031343

Tasarım Yöntemi Kuramları ve Vaka Çalışmaları

3

8

5041343

Tüketim Kuramları ve Tüketim Ekonomisi

3

8

5051343

Tasarım Anlambilimi

3

7

5061343

Tasarımda Göstergebilim

3

7

5071343

Tasarım Teknoloji Etkileşimi

3

8

5081343

Tasarımda Kültürel Çözümlemeler

3

8

5091343

Güncel Tasarım Kuram ve Modelleri

3

8

5101343

Patent Mühendisliği

3

7

5111343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

8

5121343

Endüstri Tasarımı ve Üretim Süreçleri

3

7

5131343

İş Organizasyonu ve Üretim Teknolojisi

3

8

5141343

Alternatif Enerji Sistemlerinin Tasarımı

3

7

5151343

Metaller ve Mekanik Özelliklerini Belirleme Yöntemleri

3

7

Öğrenci Bilgi Sisteminde “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini seçebilmek için sayfanın üst kısmında bulunan bölüm sekmesinden Fen Bilimleri Ortak Alan bölümünü seçerek kendi bölümünüze ait şubeyi seçmeniz gerekmektedir.

 

DOKTORA PROGRAMI

Doktora Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersler

Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora derecesi için 3 zorunlu ve 6 seçmeli olmak üzere 9 adet dersin (en az 27 kredilik ders) alınıp başarı ile geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca programdan mezun olabilmek için ders döneminde alınacak Doktora Tez Hazırlık dersi ile beraber, Doktora Seminer dersinin başarı ile geçilmesi ve Tez Danışmanının atanmasını takip eden dönemlerde Doktora Uzmanlık Alan Dersi (kredisiz) ve Doktora Tez Çalışması (kredisiz) derslerinin de başarılı olarak tamamlanması zorunludur. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, Yeterlik Aşamasına gelir Yeterlik Aşamasını seçer. Yeterlik Sınavı Ekim ve Nisan aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılmaktadır. Daha önceki mezuniyet dallarından biri Endüstri Ürünleri Tasarımı olmayan öğrenciler ise ders süreçlerinde Bilimsel Hazırlık Programı (Anabilim Dalı tarafından belirlenen 3 Lisans dersi) almak zorundadır. Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu'na ulaşmak için tıklayınız. 

Doktora Programı Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

6008300

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği *

3  

5101343

Patent Mühendisliği **

3

7

5071343

Tasarım Teknoloji Etkileşimi **

3

8

5970043

Yeterlik Aşaması

0

30

6980043

Doktora Seminer

0 8
5910043

Doktora Tez Hazırlık

0 1

5930043

Doktora Tez Çalışması

0

30

5950043

Doktora Uzmanlık Alan

0

3

Doktora Programı Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

5161343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

7.5

5171343

Zanaat ve Endüstriyel Tasarım Pratiği

3

7.5

5181338

Tasarım Eğitiminde Yönlendirilmiş Çalışmalar

3

7.5

5021343

Ergonomik Araştırma Model ve Yöntemleri

3

8

5031343

Tasarım Yöntemi Kuramları ve Vaka Çalışmaları

3

8

5041343

Tüketim Kuramları ve Tüketim Ekonomisi

3

8

5051343

Tasarım Anlambilimi

3

7

5061343

Tasarımda Göstergebilim

3

7

5081343

Tasarımda Kültürel Çözümlemeler

3

8

5091343

Güncel Tasarım Kuram ve Modelleri

3

8

5111343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

8

5121343

Endüstri Tasarımı ve Üretim Süreçleri

3

7

5131343

İş Organizasyonu ve Üretim Teknolojisi

3

8

5141343

Alternatif Enerji Sistemlerinin Tasarımı

3

7

5151343

Metaller ve Mekanik Özelliklerini Belirleme Yöntemleri

3

7

Öğrenci Bilgi Sisteminde “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini seçebilmek için sayfanın üst kısmında bulunan bölüm sekmesinden Fen Bilimleri Ortak Alan bölümünü seçerek kendi bölümünüze ait şubeyi seçmeniz gerekmektedir.

**10/05/2015 tarihli Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Akademik Kurulu kararı ile zorunlu ders olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra programa kayıt yapan öğrenciler için geçerlidir.

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ANABİLİM DALI EĞİTİM ÖĞRETİM ESASLARI – GENEL BİLGİLER

Ders Seçimi

Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimlerini danışman onayıyla, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim/bilim dalı başkanı onayıyla yaparlar. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde16 – (1)].

Ders Alma Ve Alınan Derslerin Kabulü

Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, danışmanın uygun gördüğü en çok iki dersi kendi programının dışından alabilirler. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde17 – (1)].

Ders Ekleme Ve Bırakma

Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, bu Yönetmeliğin 16ncı maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde18 – (1)].

Eğitim-Öğretim Takvimi

Lisansüstü akademik takvimi her yıl Senato belirler. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde19 – (1)].

Dersler, Kredi Değerleri Ve Kredi Transferi

 Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bir derse belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması halinde, bu öğrenciler açılmış olan derslere yapacakları tercih dikkate alınarak geçiş yapabilirler. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde20 – (5)].

Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurtiçi/yurtdışı bir yükseköğretim kurumundan kayıtlı olduğu lisansüstü programda aldığı derslerden kayıtlı olduğu anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalına ait olanlardan en fazla iki ders, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde20 – (6)].

Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde20 – (7)].

Öğrenci, enstitünün başka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarından veya anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üniversitenin diğer enstitülerinden veya farklı yükseköğretim kurumlarından en fazla iki ders alabilir. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde20 – (9)].

Danışmanlar, lisansüstü programlarda danışmanlığını yaptığı her öğrenci için uzmanlık alan dersi açar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde20 – (10)].

Uzmanlık alan dersinin sonuçları her yarıyıl sonunda danışman tarafından BAŞARILI veya BAŞARISIZ olarak değerlendirilir. Üst üste iki dönem uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrenciye yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. Tez öğrencisi yeni bir tez konusu seçmek zorundadır. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde20 – (11)].

Devam Zorunluluğu

Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde21 – (1)].

Mazeret Ve İzin Durumu

Hastalık raporu ya da enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olan öğrenciler, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince veya mazeretine uygun olarak verilecek süre zarfında izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde 22 – (1)].

Verilen izinler de dâhil devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde22 – (2)].

İzin nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. İzin nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girerler. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde22 – (3)].

Askerlik, yurtdışı eğitim, yurtdışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 657 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, aynı kanun uyarınca kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ve zorunlu askerlikte geçen süreler öğrencilerin azami sürelerine eklenir. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde22 – (4)].

Yukarıda belirtilen haller dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde22 – (5)].

Ders Dönemi Sınavları, Değerlendirme Ve Sınav Sonuçlarına İtiraz

Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili başkanlıkça duyurulur. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde23 – (1)].

İlgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında öğrenciye ilan edilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri çerçevesinde öğrencinin başarı değerlendirmesi yapılır. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde23 – (2)].

Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçebilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde23 – (3)].

Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında dönem içi ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı ilgili öğretim üyesinin değerlendirme ve başarı kriterleri çerçevesinde belirlenir. Dönem içi değerlendirme notunun ağırlığı en az %25, en fazla %75 olabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta harf başarı notunun CC, doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte harf başarı notunun CB olması gerekir. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde23 – (4)].

Kredili bir dersin başarı harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Başarı harf notunun başarı notuna çevrilmesinde aşağıdaki çizelge esas alınır. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde23 – (5)].

Harf Notu

Katsayı

Standart Puanlama

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49

 

Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:
B: Başarılı/Geçer, K: Başarısız/Kalır, D: Devamsız, G: Sınava Girmedi. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde23 – (6)].

Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı başarı notu katsayısı çarpılarak bulunur. Genel not ortalaması, alınan derslerin ağırlıklı notları toplamının ders kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerin kredileri, tamamlanması gerekli olan toplam kredi miktarına sayılmaz. Tekrar edilen derslerden alınan en son not, genel not ortalamasına katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Tezli yüksek lisans için 21, doktora/sanatta yeterlik için 24 krediyi sağlayan, harf başarı notu en yüksek dersler genel not ortalaması hesaplanmasında dikkate alınır ve not ortalaması 4,00 üzerinden 3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır ve bu öğrencilere üstün başarı belgesi verilir. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde23 – (7)].

Mezuniyet için genel not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az 2,50/4,00, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde23 – (8)].

Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu FF olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. B ve K notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve başarı harf notu FF olarak işlem görür. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde23 – (9)].

Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim eleman(lar)ının görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde duyurulur. [Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, Madde23 – (10)].

Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anasayfası için tıklayınız.