Lisansüstü Tez Savunma İlanı (Doktora) - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü