Lisansüstü Tez Savunma İlanı (Y. Lİsans) - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü