Oda Üyeliğine Davet - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Duyurular
06 Haziran 2018 11:59

ŞİMDİ ODA’YA ÜYE OLMAK DAHA DA ÖNEMLİ!

Değerli Meslektaşlarımız,

Anayasamıza göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kendi meslek alanları ile ilgili kamu adına düzenleme ve denetleme yapma yetkisine sahiptirler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup 1983 yılından beri Endüstriyel Tasarımcıları üye olarak kaydetmektedir. TMMOB yasasına göre, bağlı bulunduğumuz Mimarlar Odası altında, bağımsız bir oda olmayı sağlayacak temsil gücüne eriştiğimizde kendi odamızı kurabiliriz.

 

Mimarlar Odası’nın Ekim 2016’da bir kararla kurulan komisyonumuz bu tarihten itibaren endüstriyel tasarımcıların odalaşma yönünde örgütlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

 

Mimarlar Odasının, Nisan 2018’de gerçekleştirilen Genel Kurulunda Endüstriyel tasarımcıların önümüzdeki dönem Meslek Dalı Ana Komisyonu olarak çalışmalarını sürdürmelerine ve mesleğin kamu adına düzenlenmesi için meslek tanımı, mesleki hizmet, asgari ücretlendirme, meslek etiği, yarışmalar, akreditasyon ve benzeri konularda mevzuat eksikliklerinin tamamlamalarına karar verildi.

 

Artık meslek alanımızın düzenlenebilmesi için somut adımlar atma zamanı! Mimarlar Odası içinde endüstriyel tasarımcı üye sayısının artması, yapılacak çalışmaların geniş bir temsiliyetle yürütülmesi için bugün daha da büyük önem kazandı. Bu nedenle sizleri odaya üye olmaya ve kurulacak komisyonlarda görev alarak çalışmalara katkı vermeye davet ediyoruz.

 

Genç meslektaşlar olarak mesleğimizin gelişimine tarihi bir katkı yapabilirsiniz. Sizin Mimarlar Odasına üye olmanız birçok meslektaşımızdan daha kolay.

 

Saygılarımızla

TMMOB Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu Üyeleri ve Gönüllü Çalışanları

 

MİMARLAR ODASINA ÜYELİK

Mimarlar Odasına üye olmak için belirtilen belgelerle en yakın Mimarlar Odası şubesine başvurmanız yeterli:

• 5 adet vesikalık fotoğraf;

• Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi;

• Diploma veya çıkış aslı ile 2 adet noter tasdikli veya mezun olduğunuz okuldan ‘aslı gibidir’ onaylı 2 adet ıslak imzalı ve mühürlü belge;

• Mezuniyet tarihi itibariyle yıllık ödenti (yıllık 300 TL);

• 60 TL kayıt ücreti.

tmmobeto@gmail.com . www.facebook.com/tmmobeto/ .

http://endustriyeltasarimcilarodaya.com/tr/