Duyurular

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu'nun 15 Şubat 1997 tarih ve 113 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "TMMOB Öğrenci Kolu" Yönetmeliğinin 3. maddesi gereği her sene Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ilgili bölüm öğrencileri arasından Oda Öğrenci Komisyonunda yer almak üzere "Öğrenci Temsilcileri" seçmektedir. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Öğrenci Temsilcilik seçimlerinin yapılacağı, Şube çalışmalarının ve deneyimlerinin paylaşılacağı toplantı ile ilgili yer, tarih ve saat bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Tüm bölüm öğrencilerimizin katılımı beklenmektedir. 

Yer: Yükseliş Salonu (Mimarlık Fakültesi Zemin Kat)

Tarih: 24 Ekim 2017 Salı

Saat: 12:00