Duyurular

Staj süreciyle ilgili önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir. Staj başvuru aşamaları ile ilgili sunuma, gerekli staj formlarına ve staj yönergesine bölüm ana sayfamızın Staj konu başlıklı linkinden ulaşabilirsiniz.

Sigorta girişlerinizin zamanında yapılması için Form-2'leri staj başlangıç sürenizden en geç 2 hafta önce komisyona ulaştırmanız gerekmektedir.

 

Zorunlu Yaz Stajı Süresinde Yapılacak İşlemler - Önemli Tarihler

Etkinlik

Tarih (Akademik Takvim)

1

Öğrenciler Tarafından Staj Ön Onay Formunun   (Form-1) Staj Komisyonuna Teslimi

(28 Nisan 2017 – Cuma Gününe Kadar)

2

Komisyon tarafından Staj Ön Onay Formlarının İncelenmesi ve Sonuçların İlanı

(05 Mayıs 2017 – Cuma Günü)

3

Sonuç İlanında Staj başvuruları reddedilen öğrencilerin yeni staj yeri belirlemeleri 

(12 Mayıs 2017 – Cuma Günü)

4

Tüm Öğrenciler tarafından Zorunlu Staj Formunun (Form-2) Komisyona teslimi

(26 Mayıs 2017 – Cuma Gününe Kadar)

5

Öğrenci Staj Tarihleri

Yaz Dönemi ( Haziran 2017’den itibaren)

6

Staj bitiminde Staj Başarı Formları (Form-4 ve Form-5) ve Staj Raporlarının Komisyona Teslimi

Güz Dönemi-2. Hafta ( Eylül 2017)

7

Staj kabullerinin komisyonca değerlendirilmesi ve ilanı

Güz dönemi -4. Hafta (Ekim 2017)