Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik

Program Adı

Beslenme ve Diyetetik

 

Eğitim-Öğretim Modeli

Örgün

 

Programın İçeriği

Beslenme ve Diyetetik Bölümü eğitim-öğretim programı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri kazanmaları, tüm program amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmayı sağlayacak şekilde temel bilimler ve mesleki dersleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

 

Eğitim-Öğretimin Gerçekleştiği Yer

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Emek Yerleşkesi  (Emek Mah. Bişkek Cad. 6. Cad. No:2 06490 Çankaya/ANKARA)

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Yok

 

Öğrenim Ücreti

Programda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen süre içinde, eğitim almakta olan öğrencilerin öğrenci katkı payı tutarı Devlet tarafından karşılanır. Ayrıntılı bilgiye, her eğitim-öğretim yılı için yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı incelenmelidir.    

 

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemesi

Yok

 

Ders Uygulamasında Gerekli Malzemeler

Yok

 

Staj Koşulları

Bölüm Staj komisyonunun ve Akademik Kurulunun uygun gördüğü kurumlar

 

Kısmi Zamanlı Çalışma İmkânı

Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin (http://odm.gazi.edu.tr/) yürütücülüğünde; öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerden alınan talepler ve Üniversitenin imkânları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenen kontenjan sayısınca, ihtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır.

 

Yurt İmkânı

Üniversitemizce yurt imkânı sağlanamamakla birlikte yerleşkelerimiz yakınlarında Devlet yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır.

 

Burs İmkânı

KYK Bursları, TEV Bursları ve Özel Burslar ile Yemek Bursu hakkında Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin internet sayfasında (http://odm.gazi.edu.tr/) bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi (Bilgi Paketi) için bakınız:

Program hakkında ayrıntılı bilgi (Bilgi Paketi) için bakınız: https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=16&curSunit=162020649