Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Program Adı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Eğitim-Öğretim Modeli

Yüz yüze/Örgün eğitim

 

Programın İçeriği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü eğitim-öğretim programı; tüm program amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmayı hedefleyerek temel bilimleri ve mesleki dersleri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Dört yıl boyunca verilen derslerle öğrencilere mesleki bilgi ve beceri kazandırılır.

 

Eğitim-Öğretimin Gerçekleştiği Yer

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Emek Yerleşkesi/Ankara

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Yok

 

Öğrenim Ücreti

Programda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen süre içinde, eğitim almakta olan öğrencilerin öğrenci katkı payı tutarı Devlet tarafından karşılanır. Ayrıntılı bilgiye, her eğitim-öğretim yılı için yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı incelenmelidir.    

 

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemesi

Yok

 

Ders Uygulamasında Gerekli Malzemeler

Yok

 

Staj Koşulları

Bölüm Eğitim ve Araştırma Üniteleri ve Akademik Kurulunun uygun gördüğü kurumlarda staj yapılır.

 

Kısmi Zamanlı Çalışma İmkânı

Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin (http://odm.gazi.edu.tr/) yürütücülüğünde; öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerden alınan talepler ve Üniversitenin imkânları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenen kontenjan sayısınca, ihtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır.

 

Yurt İmkânı

Üniversitemizce yurt imkânı sağlanamamakla birlikte yerleşkelerimiz yakınlarında Devlet yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır.

 

Burs İmkânı

KYK Bursları, TEV Bursları ve Özel Burslar ile Yemek Bursu hakkında Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin internet sayfasında (http://odm.gazi.edu.tr/) bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi (Bilgi Paketi) için bakınız:

https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=16&curSunit=163030268