Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Program Adı

Hemşirelik

 

Eğitim-Öğretim Modeli

Örgün

 

Programın İçeriği

Her yıl 2 dönem (bahar ve güz) olmak üzere toplam 8 dönem eğitim verilmekte olup, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminden başlayarak her dönem hemşirelik uygulamalı dersleri kapsamında bölümde bulunan laboratuvarlarda ve kurumlarda (hastane, toplum sağlığı merkezi, huzurevi, okul vs.) uygulama yapmaktadırlar.

 

Eğitim-Öğretimin Gerçekleştiği Yer

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Emek Yerleşkesi

(Emek Mah. Bişkek Cad. 6. Cad. No:2 06490 Çankaya/ANKARA)

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Yok

 

Öğrenim Ücreti

Programda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen süre içinde, eğitim almakta olan öğrencilerin öğrenci katkı payı tutarı Devlet tarafından karşılanır. Ayrıntılı bilgiye, her eğitim-öğretim yılı için yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı incelenmelidir.    

 

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemesi

Hemşire forması

 

Ders Uygulamasında Gerekli Malzemeler

Bölüm tarafından sağlanmaktadır.

 

Staj Koşulları

İlk iki yıl bölüm laboratuvarları ve Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde uygulama yapılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda bölüm laboratuvarları ve Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte alana özgü kurumlarda (Ankara Şehir Hastaneleri Kadın Doğum Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezleri, Huzurevleri vs.) uygulama yaptırılmaktadır.

 

Kısmi Zamanlı Çalışma İmkânı

Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin (http://odm.gazi.edu.tr/) yürütücülüğünde; öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerden alınan talepler ve Üniversitenin imkânları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenen kontenjan sayısınca, ihtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır.

 

Yurt İmkânı

Üniversitemizce yurt imkânı sağlanamamakla birlikte yerleşkelerimiz yakınlarında Devlet yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır.

 

Burs İmkânı

KYK Bursları, TEV Bursları ve Özel Burslar ile Yemek Bursu hakkında Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin internet sayfasında (http://odm.gazi.edu.tr/) bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi (Bilgi Paketi) için bakınız:

https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=16&curSunit=161010911