Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet

Program Adı

Sosyal Hizmet

 

Eğitim-Öğretim Modeli

Örgün, Çevrim İçi, Hibrit Eğitim

 

Programın İçeriği

Sosyal Hizmet lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler programın yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır. Mezuniyet için alınması gereken ders kredi toplamı en az 240 AKTS olmalıdır. Dört yıllık lisans eğitimi ile mezunlar “sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı” unvanını almaktadır. Mezuniyet sonrası sosyal çalışmacılar çeşitli kurum-kuruluşlarda çalışabilir veya lisansüstü eğitime devam ederek akademik çalışmalarına devam edebilirler.

 

Eğitim-Öğretimin Gerçekleştiği Yer

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Emek Yerleşkesi

(Emek Mah. Bişkek Cad. 6. Cad. No:2 06490 Çankaya/ANKARA)

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Yok

 

Öğrenim Ücreti

Programda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen süre içinde, eğitim almakta olan öğrencilerin öğrenci katkı payı tutarı Devlet tarafından karşılanır. Ayrıntılı bilgiye, her eğitim-öğretim yılı için yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı incelenmelidir.    

 

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemesi

Yok

 

Ders Uygulamasında Gerekli Malzemeler

Yok

 

Staj Koşulları

Sosyal hizmet uygulaması, SHB 403 Sosyal Hizmet Uygulaması I ve SHB 404 Sosyal Hizmet Uygulaması II kapsamında uygulanmaktadır. SHB 403 kodlu Sosyal Hizmet Uygulaması I, haftada 3 gün olmak üzere haftanın iş günleri ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenciler bir haftada toplam 24 saat çalışmakla yükümlüdür. SHB 404 kodlu Sosyal Hizmet Uygulaması II kapsamında öğrencilerin haftada 4 gün toplamda 29 saat veya kurumun talebine göre 32 saat uygulama yapması beklenmektedir.

 

Kısmi Zamanlı Çalışma İmkânı

Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin (http://odm.gazi.edu.tr/) yürütücülüğünde; öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerden alınan talepler ve Üniversitenin imkânları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenen kontenjan sayısınca, ihtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır.

 

Yurt İmkânı

Üniversitemizce yurt imkânı sağlanamamakla birlikte yerleşkelerimiz yakınlarında Devlet yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır.

 

Burs İmkânı

KYK Bursları, TEV Bursları ve Özel Burslar ile Yemek Bursu hakkında Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin internet sayfasında (http://odm.gazi.edu.tr/) bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi (Bilgi Paketi) için bakınız:

https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=16&curSunit=16404033