Üç Avrupa Üniversitesi Arasında Ortak Avrupa İnteraktif Tasarım Stüdyosu Başlıyor
6 Ekim 2022 | 09:47

Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde bu yıl içerisinde başlayan “European Interactive Industrial Design Studio (EINSTUDIO) Avrupa Stratejik Ortaklıklar Projesi”nin ikinci ortaklık toplantısı 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde proje ortağı Alicante Üniversitesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Üniversitemiz adına Proje Koordinatörü Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan ile proje araştırmacıları Prof. Dr. Aydın Şık ve Arş. Gör. Dr. Hande Kutbay katıldı.

Gazi Üniversitesi, University of Alicante (İspanya) ve University of Beira Interior (Portekiz) arasında uluslararası tanınırlığı ve akreditasyonu sağlanan “Avrupa Interaktif Tasarım Stüdyosu” kapsamında iki dönem boyunca her üç üniversitenin öğrencilerinden oluşacak uluslararası ekipler, yine her üç üniversiteden oluşan öğretim üyesi kadrosu eşliğinde 2023 akademik yılı bahar ve güz dönemlerinde “Joint European Industrial Design I” ve “Joint European Industrial Design II” derslerinde interdisipliner tasarım projeleri geliştirecekler. Uluslararası Üniversiteler arasında yapılan anlaşma ile alınan dersler karşılıklı olarak tanınacak ve yeterlikleri de içerecek şekilde uluslararası düzeyde ortak olarak tanınacak.

Avrupa’da tasarım alanındaki ortak uluslararası stüdyo olma açısından ilk olma özelliğini taşıyacak EINSTUDIO kapsamında uluslararası boyutta tanınacak yeterlilikler ile öğrencilerin farklı Avrupa ülkelerinde istihdam imkânları da artırılacaktır. Projenin ikinci toplantısında Üniversiteler arası uluslararası anlaşmanın ve uluslararası öğrenme platformu aşamalarının son şekli verildi. Bu yılsonuna kadar ortak Avrupa Tasarım Stüdyosuna katılacak öğrencilerin seçimi yapılacak, Şubat 2023 itibariyle her üç üniversiteden öğretim üyeleriyle birlikte Joint European Industrial Design I stüdyosu faaliyete başlayacaktır.

Proje ilgili detaylı bilgilere http://www.einstudio.eu adresinden ulaşılabilir.

eee-1
background image