Dersler (Zorunlu - Seçmeli)

Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere iki lisansüstü program yürütülmektedir; Tezsiz Yüksek Lisans ve Bütünleşik Doktora programları bulunmamaktadır. Programlara başvuru koşullarına ve kabul edilen mezuniyet dallarına Endüstriyel Tasarım Bölümü sayfasından ulaşılabilir.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersler

Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans derecesi için; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren 1 zorunlu ders, 1 seminer dersi ve 7 seçmeli ders olmak üzere 9 adet dersin (en az 24 kredi olacak şekilde) alınıp başarı ile geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca programdan mezun olabilmek için ders döneminde alınacak Yüksek Lisans Tez Hazırlık dersi ile beraber, kredisiz olarak alınan Seminer dersinin başarı ile geçilmesi ve Tez Danışmanının atanmasını takip eden dönemlerde Yüksek Lisans Uzmanlık Alan (kredisiz) ve Yüksek Lisans Tez Çalışması (kredisiz) derslerinin de başarılı olarak tamamlanması zorunludur. Daha önceki mezuniyet dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı olmayan öğrenciler ise ders süreçlerinde Bilimsel Hazırlık Programı (Anabilim Dalı tarafından belirlenen 3 Lisans dersi) almak zorundadır. Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formuna (Form 19) ulaşmak için tıklayınız. 

Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

6008300

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği *

3

 

5980043

Yüksek Lisans Seminer

0

8

5900043

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0 1

5920043

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

30

5940043

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan

0

3

 

Seçmeli dersler listesinde renkli belirtilen derslerden en az 2 tane

 

 

Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

5161343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

7.5

5171343

Zanaat ve Endüstriyel Tasarım Pratiği

3

7.5

5181338

Tasarım Eğitiminde Yönlendirilmiş Çalışmalar

3

7.5

5021343

Ergonomik Araştırma Model ve Yöntemleri

3

8

5031343

Tasarım Yöntemi Kuramları ve Vaka Çalışmaları

3

8

5041343

Tüketim Kuramları ve Tüketim Ekonomisi

3

8

5051343

Tasarım Anlambilimi

3

7

5061343

Tasarımda Göstergebilim

3

7

5071343

Tasarım Teknoloji Etkileşimi

3

8

5081343

Tasarımda Kültürel Çözümlemeler

3

8

5091343

Güncel Tasarım Kuram ve Modelleri

3

8

5101343

Patent Mühendisliği

3

7

5111343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

8

5121343

Endüstri Tasarımı ve Üretim Süreçleri

3

7

5131343

İş Organizasyonu ve Üretim Teknolojisi

3

8

5141343

Alternatif Enerji Sistemlerinin Tasarımı

3

7

5151343

Metaller ve Mekanik Özelliklerini Belirleme Yöntemleri

3

7

Öğrenci Bilgi Sisteminde “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini seçebilmek için sayfanın üst kısmında bulunan bölüm sekmesinden Fen Bilimleri Ortak Alan bölümünü seçerek kendi bölümünüze ait şubeyi (Endüstriyel Tasarım için Şube 43) seçmeniz gerekmektedir.

 

 

DOKTORA PROGRAMI

Doktora Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersler

Endüstriyel Tasarım Doktora derecesi için 3 zorunlu ve 6 seçmeli olmak üzere 9 adet dersin (en az 27 kredilik ders) alınıp başarı ile geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca programdan mezun olabilmek için ders döneminde alınacak Doktora Tez Hazırlık dersi ile beraber, Doktora Seminer dersinin başarı ile geçilmesi ve Tez Danışmanının atanmasını takip eden dönemlerde Doktora Uzmanlık Alan Dersi (kredisiz) ve Doktora Tez Çalışması (kredisiz) derslerinin de başarılı olarak tamamlanması zorunludur. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, Yeterlik Aşamasına gelir Yeterlik Aşamasını seçer. Yeterlik Sınavı Ekim ve Nisan aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılmaktadır. Daha önceki mezuniyet dallarından biri Endüstri Ürünleri Tasarımı olmayan öğrenciler ise ders süreçlerinde Bilimsel Hazırlık Programı (Anabilim Dalı tarafından belirlenen 3 Lisans dersi) almak zorundadır. Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formuna (Form 19) ulaşmak için tıklayınız. 

Doktora Programı Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

6008300

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği *

3  

5970043

Yeterlik Aşaması

0

30

6980043

Doktora Seminer

0 8
5910043

Doktora Tez Hazırlık

0 1

5930043

Doktora Tez Çalışması

0

30

5950043

Doktora Uzmanlık Alan

0

3

 

 Seçmeli dersler listesinde renkli belirtilen derslerden en az 2 tane

 

 

Doktora Programı Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

5161343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

7.5

5171343

Zanaat ve Endüstriyel Tasarım Pratiği

3

7.5

5181338

Tasarım Eğitiminde Yönlendirilmiş Çalışmalar

3

7.5

5021343

Ergonomik Araştırma Model ve Yöntemleri

3

8

5031343

Tasarım Yöntemi Kuramları ve Vaka Çalışmaları

3

8

5041343

Tüketim Kuramları ve Tüketim Ekonomisi

3

8

5051343

Tasarım Anlambilimi

3

7

5061343

Tasarımda Göstergebilim

3

7

5071343

Tasarım Teknoloji Etkileşimi

3

8

5081343

Tasarımda Kültürel Çözümlemeler

3

8

5091343

Güncel Tasarım Kuram ve Modelleri

3

8

5101343

Patent Mühendisliği

3

7

5111343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

8

5121343

Endüstri Tasarımı ve Üretim Süreçleri

3

7

5131343

İş Organizasyonu ve Üretim Teknolojisi

3

8

5141343

Alternatif Enerji Sistemlerinin Tasarımı

3

7

5151343

Metaller ve Mekanik Özelliklerini Belirleme Yöntemleri

3

7

Öğrenci Bilgi Sisteminde “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini seçebilmek için sayfanın üst kısmında bulunan bölüm sekmesinden Fen Bilimleri Ortak Alan bölümünü seçerek kendi bölümünüze ait şubeyi (Endüstriyel Tasarım için Şube 43) seçmeniz gerekmektedir.

 

Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anasayfası için tıklayınız.