Yönetmelik ve Yönergeler

 

Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Staj Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Andal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Gazi Üniversitesi Son 2 Yarıyılında / Yılında Kayıtlı Olan Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Bütünleme Sınavları Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Gazi Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Gazi Üniversitesi Eğitim Komisyonu Çalışma Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

background image