Bölüm Hakkında

Endüstriyel Tasarım; işlev, biçim, değer ve kimlik kavramlarında bütünleşerek toplum, tüketici ve üreticiye yararlı olacak şekilde yaratıcı düşüncenin seri üretime evirilmesini sağlayan bir çalışma alanıdır. Bu program, öğrencilere meslek yaşamlarında yenilikçi, yararlı, güvenli, estetik açıdan uygun, sosyal ve kültürel değerlere duyarlı ürünleri tasarlayıp geliştirmeleri için gerekli eğitimi verir. Endüstriyel tasarım, toplumsal değerler sistemini, küresel etkileşmenin sonuçlarını, tüketici beklentilerini ele alır. Diğer taraftan ülke ve dünya ekonomisi ile birlikte oluşan eğilim analizi, tüketim kültürü, rekabet süreçleri gibi araştırmalar sonucu kazanılan bilgiyi tasarım sürecinde kullanır. Bu çerçevede temel ürün tasarımı proje bilgisi ve ürün tasarımı kültürü ile beraber, pazarlama, kurumsal kimlik, markayı temsil eden ürün stratejisinin belirlenmesi gibi konularda tasarımcının genel görüşünün genişletilmesi amaçlanır.

Endüstriyel Tasarım yeni ürün geliştirme kapsamında ele alınır. Tüketim pazarında, elektronik ve iletişim sektöründen, mobilya, beyaz eşya, takı, ambalaj ve otomotiv sektörüne kadar, seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının tasarımını içerir. Ürün tasarım ve geliştirme sürecinde temel işlevler; ürün fikir ve detaylarının oluşturulması, oluşturulan özgün düşüncenin görselleştirilerek ürün geliştirme sürecindeki diğer ilgili alanlarla paylaşılması ve sürecin bütününde, ürünün üretim teknolojisi çerçevesinde geliştirilmesinin gerektirdiği ekip çalışmasının koordinasyonu olarak özetlenebilir. Endüstriyel Tasarım, ürünlerin işlevsel ve biçimsel olarak tanımlanmasına yönelik endüstriyel bir disiplin ve stratejik bir rekabet unsuru olduğu kadar, aynı zamanda çağımız toplumunun maddi kültürünün gelişimine katkıda bulunan yaratıcı bir meslek olarak tanımlanabilir. Endüstriyel Tasarım ürün-insan ilişkisinin görsel, fiziksel ve işlevsel boyutunu kurgulayan ve günümüz teknolojisinin sunduğu olanak ve kısıtlamaların ürün ve/veya sistem bazında yorumlanmasını içeren yaratıcı bir meslektir. Bölümümüz 2012 yılından itibaren lisans düzeyinde; 2014 yılından itibaren de lisansüstü düzeyinde uluslararası standartlarda Endüstriyel Tasarım eğitimi vermektedir.  Yürüttüğü araştırmalar ile sürekli bilgi üreten ve bu sayede topluma ve insanlığa hizmet eden, ulusal beklentilere ve ihtiyaçlara uygun olarak; teknolojik ve bilimsel gelişmeyi hedefleyen, paydaş kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma özelliğine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Bölümümüz öğrencilerine ders ve araştırma projeleri kapsamındaki form ve detay geliştirme, model ve prototip üretimi gibi çalışmalarında ihtiyaç duyabilecekleri donanımlara sahip bir adet model atölyesi ile dijital çizim, 3 boyutlu tarama, 3 boyutlu baskı ve arttırılmış gerçeklik gibi farklı teknolojilere erişim olanağı sağlayan bir dijital tasarım laboratuvarına sahiptir.

Bölümümüzün tanıtımıyla ilgili videoyu izlemek için tıklayınız.

Stratejik Plan: Gazi Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

background image